Právo klanu 12

26. července 2018 v 12:03 | Zlatá Vlna

KAPITOLA DVANÁCTÁ

Rosa se hnala lesem. Spolu se Stínkou, Lví Tlapkou a Pěnitým vodopádem pronásledovala srnce. Tlapka skočila a dopadla zvířeti na záda. Srnec zpomalil a Vodopád ho chytil za nohu. Stále se však vzpíral. Lví z něj spadla. Rosa skočila a svím mohutným tělem ho skolila. Stínka si naběhla a udělila srncovi poslední kousanec. Jiskrná je pozorovala z povzdálí a lovila menší kořist. Když se vrátili do tábora vyděli spoušť. Na zemi ležela Tvář Luny a vedle ní její kotě. Oba měli roztrhlé hrdlo. Okolo ležely bílé chlupy. ,, C-c-c-co-o" Stínka byla na dně. ,,Kdo to udělal?" ptala se. ,,Někdo bílí." mňoukla Hvězda.
 

Právo klanu 11

20. července 2018 v 9:01 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Rosa s Tůní běželi lesem. Za nimi se hnala Stínka. Zlatá Vlna řekla sestrám o jejím trápení. Nebyly na lovu ani hlídce. Válečnice vzaly kočičku jen se proběhnout a vyčistit si hlavu. Bledá a Jiskrná prutce zastavily. ,,Co je?" zeptala se udivená učednice. ,,Pssst!!! Kořist." zašeptala Rosa. ,,No jo! Hele támhle je. Ah! Zajíc, ten by nasytil aspoň tři kočky!" odpověděla šeptem Stínka. Tůň stála na místě, Bledá Rosa šla z prava a Stínka z leva. Když byly na místě, Stínka se rozběhla, skočila a dopadla těsně za ušáka. Ten se lekl a chtěl utéct, ale kočička byla rychlejší. Sevřela zuby a cvak! Hrdě se na svou učitelku podívala. ,,Skvělá práce Stínko!" vyhrkly sestry naráz a Stínka se zachychotala.
Učednice ulovila ještě sysla, myš a dva hraboše. Sestry každá po třech myších a holubovi, k tomu Bledá Rosa dva sysly a Jiskrná Tůň hraboše. Do tábora to nesly na třikrát.

MOC SE OMLOUVÁM. BYLA JSEM NA DOVOLENÉ. HEZKÝ ZBYTEK PRÁZDNIN PŘEJE ZLATÁ VLNA Mrkající


Právo klanu 10

3. července 2018 v 11:00 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich
KAPITOLA DESÁTÁ

,,No tak! Pliž se pořádně" křičela naštvaně Rosa. ,,Stínka se zhoršuje" komentovala Lví Tlapka. Učednice si měla zkusit ukázat dovednosti Tlapce. ,, Co to s tebou je?" lamentovala Bledá. ,, Jsem unavená, nech mě být!" vykřikla učednice a utekla z tréninku.

Svítalo. Stínka ležela ve Vlnině doupěti a usedavě vzlykala. Zlatá ji obímala ocasem. Věděla co Stínce je. ,,Oblak na tebe počká. Tvou lásku jistě opětuje. Běž se najíst." ,, Klane ke mně!" bylo slyšet Hvězdu. ,, Útok. Do formace!" vřískala. Klan se postavil, ale koček bylo málo - většina byla pryč. ,, Vlno postav se také" rozhodla Větrná Hvězda. Do tábora vtrhl Mechoví klan. Nic ve víru chlupů nebylo vidět. Za chvíli Mechoví utíkali. Zlatá Vlna právě skočila po šedé kočičce. Ladně se ve vzduchu otočila a elegantně dopadla na hřbet kočky. Jezerní klan vyhrál.

OMLOUVÁM SE ZA NEAKTIVITU.
 


Právo klanu 9

19. června 2018 v 11:06 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich
KAPITOLA 9

To je ale tma! myslela si Stínka když ji vzala Bledá na noční lov. ,, Čichej Stínko! To je lasice! Koukni to dlouhé. Lasičky jsou chytré, ale je to pochoutka! Hněd ji pamatujte. Pliž se jako za myší, ale buď po větru." nakázala Rosa. Stínka se plížila a pak skočila. Bojovala s lasicí, ale ta vyhrávala tak pomohla Stínce Rosa. Spolu lasici skolily a odnesli do tábora. ,, Lasice! Lasička k večeři!" volal klan nadšeně.

,,Klane, musím mluvit s Hvězdným klanem! Půjde se mnou: Stínka, Bledá Rosa, Jiskrná Tůň a Peříček s Chmíříčkem." křikla Větrná Hvězda. ,, A při té příležitosti se stanou s Chmíříčka a Peříčka válečníci." dodala.

Všichni členové výpravy dostali od Zlaté cestovní byliny a šli. V klidu došli k Divoké řece a vešli do otvoru vedle ní. Uvnitř byl malý pramen vody, přes který se mluvilo s Hvězdným klanem. ,, Peříčku, Chmíříčku sedněte si do proudu!" nakázala Hvězda a oba poslechli. Zbylé kočky seděly okolo. ,, Hvězdný klane, schval mou volbu a dovol aby se z těchto učedníků stali válečníci." řekla Větrná a dotkla se nejprve vodopádu a poté obou kocourů. ,, Ty Peříčku jsi od teď Oblak. A ty Chmíříčku Pěnitý Vodopád."

,,Oblak, Pěnitý Vodopád. Oblak, Pěnitý Vodopád!" klan provolával slávu. Dva kocouři tiše seděli. Ráno na ně Rosa volala: ,,Pojďte si už lehnout."

Právo klanu 8

17. června 2018 v 10:04 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

Kapitola osmá

,,Dnes jsme se zde sešly, kvůli dvěma událostem. Předstup Šedokotě! Nejprve ti musím říct tvůj praví původ." po táboře se rozléhal hlas Větrné Hvězdy. ,, Odkojila tě Tvář Luny, ale tvou matkou byla tulačka. Teď se z tebe stane Stínka - učednice. Učit tě bude Bledá Rosa." otočila se na Rosu a pokračovala: ,, Tvou učitelkou byla Lví Tlapka, skvělá válečnice. Předej Stínce vše co znáš."
Stínka se dotkla Rosy nosem. Obě byly strašně šťastné, i když o tom věděly. ,, A ta druhá věc. Jiskro, pokud tě Hvězdný klan přijme, jsi válečnice." mňoukla Hvězda. Poté odříkala prosbu Hvězdného klanu. ,,Ode dneška budeš nazývána jako Jiskrná Tůň."
Byli to dva měsíce od jmenování Bledé Rosy válečnicí.

,,Teď skus uhodnout jaký je to tip plížení." řekla Rosa Stínce a ukázala plížení za myší. ,, Králík, ne! To je myš!" ,,Správně!" pochválila ji Bledá. Cvičili také praví lov. A že ten Stínce šel! Do tábora nesla dvě myši a holuba. ,, Dej je starším." řekla Bledá Rosa své učednici. Tůň se zrovna vracela z lovu. ,, Ahoj!" ,, Ahoj!" pozdravily se sestry. Šly spolu do doupěte a povídali si.

PROMIŇTE ZA NEAKTIVITU.

Přihláška

6. června 2018 v 13:29 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

PŘIHLÁŠKY

Ahoj! Chcete do klanu? Tak vyplňte přihlášku.

. . . · ~~~~ PŘIHLÁŠKA ~~~~· . .

JAK NA TO:

a) napiš jméno vymyšlené postavy + popř. změny

b) nová přihláška:
1. jméno kočky
2. rodina, původ
3. postavení (Válečníci, prosím berte si i již vymyšlené učedníky)
4. osud (jenom úmrtí, nezvládla bych i koťata, partnery atd....)
5. chcete učedníka?

TAK AHOJ A HLAŠTE SE.Mrkající


Rozpis: Jezerní klan

5. června 2018 v 20:06 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

POSTAVY KLANŮ

Jezerní klan:

velitel/ka

Větrná Hvězda - malá, šedohnědá kočka VOLNÁ

Zástupce

Lví tlapka mourovatá, se zlatou hlavou VOLNÁ

Léčitelka

Zlatá Vlna hnědá se zlatým pruhem na krku . ZABRANÁ
+ MOŽNOST PŘIHLÁSIT UČEDNICI

Válečníci

Bledá Rosa flekatá a velká VOLNÁ
Stínka učednice
Jiskrná Tůň sestra Bledé Rosy - stejně vypadá původně z Lesního klanu
+ MOŽNOST PŘIHLÁSIT ROVNOU VÁLEČNÍKY + SE DOHODNOUT ( mezi sebou) NA UČEDNÍKY ps: prosím berte si i již vymyšlené

Učedníci

Peříček bílí malý kocour - vypadá jako kotě, ale je skoro válečník VOLNÝ
Chmíříček hbitý hnědý kocour VOLNÝ
Stínka malá, šedá kočka se zelenýma očima, matka byla tulačka ZABRANÁ

Matky VOLNÁ

Bledá Zář bílá kočka nevlastní matka Rosy
+MOŽNOST PŘIHLÁSIT MATKY

HLÁSIT MŮŽETE I STARŠÍ


Právo klanu 7

5. června 2018 v 14:16 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

Kapitola sedm

Rose všichni až na Jiskřičku blahopřáli. Ještě měla být večeře, takže mohla Bledá Rosa mluvit. ,, Jiskro co se děje? Jsme přece sestry! Ty žárlíš?" ,,Ano uhodlas! Správně, jsme sestry, máme být válečníky spolu!" křičela Jiskra. ,,Promiň" dodala teď již tiše Jiskřivá.

Všem bylo horko, i když byla skoro noc. ,, Můžeš už mluvit Bledá Roso." pobídla ji Lví Tlapka. ,, Ano, děkuji Lví."

Dnes jen krátký kousek. Mám pokračovat? Napište mi do komentářů.


Právo klanu 6

4. června 2018 v 18:15 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

Kapitola šestá

Když se vrátili šla Jiskra za Potokem a něco jí šedý válečník řekl. Jak vešla do doupěte pověděla Kapce: ,, Potok chystá přepadení tábora, dnes v noci! Řekni to Větrné!" šeptala. Kapka se rozběhla ke Hvězdě a vše jí řekla ,, Buď ve střehu Kapičko. Pošli mi sem Zlatou Vlnu. Všem z klanu to mňouknu, ale o samotě. Teď běž něco ulovit, Peříček nic nepřinesl." řekla kočka.

Kapce se na lovu vedlo dobře a její učitelka Tlapka ji pochválila. Své čtyři myši, dva hraboše a sysla odnesla starším. V tu chvíli ji někdo povalil a rozdrápl nohu. Kapka útočníka kousla do ramene a on se potupně odplazil. Poté se vrhla na Bílého Potoka, který ji však shodil a kousl do ocasu. Učednice ho vší silou kopla a on utekl. Jezerní klan tuto bitvu jednoznačně vyhrál. Lesní utekli. Jiskra se ptala Hvězdy na něco, ale Kapka ji neslyšela.

,, Velké klanové shromáždění. Poslouchejte, Jiskra se touží dostat do našeho klanu. Nevidím důvod proč by se neměla přidat. Co vy na to?" křikla Větrná. ,,Dobře, dobře" mumlali kočky. ,, A také se jedna učednice stane válečnicí. Kapko předstup. Ode dneška budeš nazývána jako Bledá Rosa. Tímto žádám Hvězdné válečníky, aby to odsouhlasili." zamňoukala slavnostně Hvězda a dotkla se Kapky, - teď již Rosy - nosem. ,, Gratuluji, Roso." mňoukla tiše Větrná. ,, Bledá Rosa! Rosa! Bledá Rosa! Bledá!" volal celý klan.

Právo klanu 5

28. května 2018 v 15:41 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

Kapitola pátá

Na Shromáždění bylo rušno. Kapka Jiskřičce představila Ťapku ze Zemního klanu. ,,Ahoj Ťapko! To je má ses... " v tom si Kapka uvědomila že o tom nesmí mluvit a tak dodala: ,,ehmmm... Kamarádka." V tom se ozval Hvězdin hlas z vodní plošiny ( kamenu ve vodopádu) : ,, Zdravím všechny kočky které se zde shromáždili. Začneme. Lesní klan má nyní možnost zůstat v našem táboře. Do příštího úplňku však odejdou." Ach ne! Tak brzy? Snad bude mýt Hvězda pochopení. pomyslela si Kapka smutně. Hvězda i jiní velitelé mluvili dál ale ona je nevnímala. Myslela jen na Jiskřičku.

Kam dál