Právo klanu 9

Včera v 11:06 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich
KAPITOLA 9

To je ale tma! myslela si Stínka když ji vzala Bledá na noční lov. ,, Čichej Stínko! To je lasice! Koukni to dlouhé. Lasičky jsou chytré, ale je to pochoutka! Hněd ji pamatujte. Pliž se jako za myší, ale buď po větru." nakázala Rosa. Stínka se plížila a pak skočila. Bojovala s lasicí, ale ta vyhrávala tak pomohla Stínce Rosa. Spolu lasici skolily a odnesli do tábora. ,, Lasice! Lasička k večeři!" volal klan nadšeně.

,,Klane, musím mluvit s Hvězdným klanem! Půjde se mnou: Stínka, Bledá Rosa, Jiskrná Tůň a Peříček s Chmíříčkem." křikla Větrná Hvězda. ,, A při té příležitosti se stanou s Chmíříčka a Peříčka válečníci." dodala.

Všichni členové výpravy dostali od Zlaté cestovní byliny a šli. V klidu došli k Divoké řece a vešli do otvoru vedle ní. Uvnitř byl malý pramen vody, přes který se mluvilo s Hvězdným klanem. ,, Peříčku, Chmíříčku sedněte si do proudu!" nakázala Hvězda a oba poslechli. Zbylé kočky seděly okolo. ,, Hvězdný klane, schval mou volbu a dovol aby se z těchto učedníků stali válečníci." řekla Větrná a dotkla se nejprve vodopádu a poté obou kocourů. ,, Ty Peříčku jsi od teď Oblak. A ty Chmíříčku Pěnitý Vodopád."

,,Oblak, Pěnitý Vodopád. Oblak, Pěnitý Vodopád!" klan provolával slávu. Dva kocouři tiše seděli. Ráno na ně Rosa volala: ,,Pojďte si už lehnout."
 

Právo klanu 8

Neděle v 10:04 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

Kapitola osmá

,,Dnes jsme se zde sešly, kvůli dvěma událostem. Předstup Šedokotě! Nejprve ti musím říct tvůj praví původ." po táboře se rozléhal hlas Větrné Hvězdy. ,, Odkojila tě Tvář Luny, ale tvou matkou byla tulačka. Teď se z tebe stane Stínka - učednice. Učit tě bude Bledá Rosa." otočila se na Rosu a pokračovala: ,, Tvou učitelkou byla Lví Tlapka, skvělá válečnice. Předej Stínce vše co znáš."
Stínka se dotkla Rosy nosem. Obě byly strašně šťastné, i když o tom věděly. ,, A ta druhá věc. Jiskro, pokud tě Hvězdný klan přijme, jsi válečnice." mňoukla Hvězda. Poté odříkala prosbu Hvězdného klanu. ,,Ode dneška budeš nazývána jako Jiskrná Tůň."
Byli to dva měsíce od jmenování Bledé Rosy válečnicí.

,,Teď skus uhodnout jaký je to tip plížení." řekla Rosa Stínce a ukázala plížení za myší. ,, Králík, ne! To je myš!" ,,Správně!" pochválila ji Bledá. Cvičili také praví lov. A že ten Stínce šel! Do tábora nesla dvě myši a holuba. ,, Dej je starším." řekla Bledá Rosa své učednici. Tůň se zrovna vracela z lovu. ,, Ahoj!" ,, Ahoj!" pozdravily se sestry. Šly spolu do doupěte a povídali si.

PROMIŇTE ZA NEAKTIVITU.

Přihláška

6. června 2018 v 13:29 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

PŘIHLÁŠKY

Ahoj! Chcete do klanu? Tak vyplňte přihlášku.

. . . · ~~~~ PŘIHLÁŠKA ~~~~· . .

JAK NA TO:

a) napiš jméno vymyšlené postavy + popř. změny

b) nová přihláška:
1. jméno kočky
2. rodina, původ
3. postavení (Válečníci, prosím berte si i již vymyšlené učedníky)
4. osud (jenom úmrtí, nezvládla bych i koťata, partnery atd....)
5. chcete učedníka?

TAK AHOJ A HLAŠTE SE.Mrkající

 


Rozpis: Jezerní klan

5. června 2018 v 20:06 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

POSTAVY KLANŮ

Jezerní klan:

velitel/ka

Větrná Hvězda - malá, šedohnědá kočka VOLNÁ

Zástupce

Lví tlapka mourovatá, se zlatou hlavou VOLNÁ

Léčitelka

Zlatá Vlna hnědá se zlatým pruhem na krku . ZABRANÁ
+ MOŽNOST PŘIHLÁSIT UČEDNICI

Válečníci

Bledá Rosa flekatá a velká VOLNÁ
Stínka učednice
Jiskrná Tůň sestra Bledé Rosy - stejně vypadá původně z Lesního klanu
+ MOŽNOST PŘIHLÁSIT ROVNOU VÁLEČNÍKY + SE DOHODNOUT ( mezi sebou) NA UČEDNÍKY ps: prosím berte si i již vymyšlené

Učedníci

Peříček bílí malý kocour - vypadá jako kotě, ale je skoro válečník VOLNÝ
Chmíříček hbitý hnědý kocour VOLNÝ
Stínka malá, šedá kočka se zelenýma očima, matka byla tulačka ZABRANÁ

Matky VOLNÁ

Bledá Zář bílá kočka nevlastní matka Rosy
+MOŽNOST PŘIHLÁSIT MATKY

HLÁSIT MŮŽETE I STARŠÍ


Právo klanu 7

5. června 2018 v 14:16 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

Kapitola sedm

Rose všichni až na Jiskřičku blahopřáli. Ještě měla být večeře, takže mohla Bledá Rosa mluvit. ,, Jiskro co se děje? Jsme přece sestry! Ty žárlíš?" ,,Ano uhodlas! Správně, jsme sestry, máme být válečníky spolu!" křičela Jiskra. ,,Promiň" dodala teď již tiše Jiskřivá.

Všem bylo horko, i když byla skoro noc. ,, Můžeš už mluvit Bledá Roso." pobídla ji Lví Tlapka. ,, Ano, děkuji Lví."

Dnes jen krátký kousek. Mám pokračovat? Napište mi do komentářů.


Právo klanu 6

4. června 2018 v 18:15 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

Kapitola šestá

Když se vrátili šla Jiskra za Potokem a něco jí šedý válečník řekl. Jak vešla do doupěte pověděla Kapce: ,, Potok chystá přepadení tábora, dnes v noci! Řekni to Větrné!" šeptala. Kapka se rozběhla ke Hvězdě a vše jí řekla ,, Buď ve střehu Kapičko. Pošli mi sem Zlatou Vlnu. Všem z klanu to mňouknu, ale o samotě. Teď běž něco ulovit, Peříček nic nepřinesl." řekla kočka.

Kapce se na lovu vedlo dobře a její učitelka Tlapka ji pochválila. Své čtyři myši, dva hraboše a sysla odnesla starším. V tu chvíli ji někdo povalil a rozdrápl nohu. Kapka útočníka kousla do ramene a on se potupně odplazil. Poté se vrhla na Bílého Potoka, který ji však shodil a kousl do ocasu. Učednice ho vší silou kopla a on utekl. Jezerní klan tuto bitvu jednoznačně vyhrál. Lesní utekli. Jiskra se ptala Hvězdy na něco, ale Kapka ji neslyšela.

,, Velké klanové shromáždění. Poslouchejte, Jiskra se touží dostat do našeho klanu. Nevidím důvod proč by se neměla přidat. Co vy na to?" křikla Větrná. ,,Dobře, dobře" mumlali kočky. ,, A také se jedna učednice stane válečnicí. Kapko předstup. Ode dneška budeš nazývána jako Bledá Rosa. Tímto žádám Hvězdné válečníky, aby to odsouhlasili." zamňoukala slavnostně Hvězda a dotkla se Kapky, - teď již Rosy - nosem. ,, Gratuluji, Roso." mňoukla tiše Větrná. ,, Bledá Rosa! Rosa! Bledá Rosa! Bledá!" volal celý klan.

Právo klanu 5

28. května 2018 v 15:41 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

Kapitola pátá

Na Shromáždění bylo rušno. Kapka Jiskřičce představila Ťapku ze Zemního klanu. ,,Ahoj Ťapko! To je má ses... " v tom si Kapka uvědomila že o tom nesmí mluvit a tak dodala: ,,ehmmm... Kamarádka." V tom se ozval Hvězdin hlas z vodní plošiny ( kamenu ve vodopádu) : ,, Zdravím všechny kočky které se zde shromáždili. Začneme. Lesní klan má nyní možnost zůstat v našem táboře. Do příštího úplňku však odejdou." Ach ne! Tak brzy? Snad bude mýt Hvězda pochopení. pomyslela si Kapka smutně. Hvězda i jiní velitelé mluvili dál ale ona je nevnímala. Myslela jen na Jiskřičku.

Právo klanu 4

28. května 2018 v 13:42 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

Kapitola čtvrtá

Od toho dne chodily sestry Zlatou navštěvovat každý večer a poslouchaly příběhy o svých rodičích. Jednou Kapce došlo, že je večer Shromáždění. V tom se ozvala Hvězda: ,, Kapko, Chmíříčku, Peříčku pojďte do mého dopěte. " Když přišli pokračovala: ,, Vyhodnotila jsem vaše lovecké schopnosti a rozhodla jsem se že se dnes zúčastníte Shromáždění." ,,Děkujeme Hvězdo." řekli všichni najednou. Ale co Jiskra? Sama, jen s neznámými kočkami z jiného klanu. z úvah ji vytrhl hlas velitelky: ,, Z učedníků také půjde Jiskřička." Poté naznačila ocasem aby ji Kapka a Jiskra následovaly. Sestry vešly do doupěte. ,, Kapko, Jiskřičko vím o vašem rodinném tajemství a takhle to dál nejde!" křikla Větrná rozhořčeně ,, Chci abyste se na tomto Shromáždění přidaly ke klanu vaší matky, nebo se k ní nikdy nehlásily. Je to na vás." ,, Hvězdo chci tu zůstat, pokud mohu." řekla Kapka. Toto je můj klan a já ho neopustím. Nikdy. řekla si v duchu Kapka.

Právo klanu 3

27. května 2018 v 20:20 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

Kapitola třetí

,, Ano! Ale teď se vyspíme." odpověděla Jiskřička. ,, Je mi trochu špatně Jiskřičko," přiznala se Kapka. ,, Zajdu za naší léčitelkou Zlatou Vlnou." ,, Zlatá Vlna? To je Zlatunka? Co se stalo s Červenkou?" ,,Červenka, Červenka... Loví s Hvězdným klanem." odpověděla smutně Kapka. ,, Ale teď už musím jít." mňoukla Kapka, nečekala na odpověď a odběhla pryč.

,,Zlatá Vlno! Nemáš něco na bolest břicha?" ptala se Kapka. ,, Bolí hodně Kapičko?" zeptala se mladá léčitelka Kapky. ,, Docela ano." přiznala učednice. ,, Na tady máš." řekla kočka a podala jí nějaké listy. ,, Kapko, vím že jsis Jiskřičky všimla a chci ti něco říct. Kapko, Jiskra je tvoje sestra." řekla naléhavě ,, obě jste dcery Březovky, matky z Mechového klanu a máte bratra Půlvouska. Ten žije v Mechovém klanu s matkou." Tato slova vyrazila Kapce dech. ,, Ale jak je potom možné, že žiji tady?" zeptala se udivená Kapka. ,, Byli jsme s tvou matkou nejlepší kamarádky a ona mi dala jedno kotě, abych ho vzala do svého klanu. Bledé Záři - tvé nevlastní matce - jsem příběh řekla a ona se o tebe postarala." pokračovala Vlna. ,, Ale co Jiskra? Jak se dostala do svého klanu?" ptala se dál Kapka. ,,Podobně jako ty, ale vzal si ji její praví otec Šedý Trn." řekla - teď už klidně -Zlatá.

,,Ahoj sestřičko!" zavolala Kapka na nicnetušící Jiskřičku. Poté jí celý příběh vyprávěla a Jiskra se jen divila.

Právo klanu 2

27. května 2018 v 15:50 | Zlatá Vlna |  Příběhy Právo klanu a o nich

Kapitola druhá

,, Co tu děláte?!" rozkřikla se Hvězda. ,, Nejde o útok Větrná Hvězdo. Velká voda nám vzala tábor a co zbylo, vichřice shodila." řekl velitel Lesního klanu - Rudý Měsíc. ,,Ach, to jsem netušila, ale pokud to dobře chápu, hledáte útočiště u nás." ,,Ano Hvězdo, uhodlas. Potřebujeme, ale jen malý kousek lesa a to samozřejmě ne na pořád." Všem tento rozhovor vyrazil dech. Po chvíli Hvězda řekla: ,,Prozatím se najezte a já se Lví Tlapkou rozhodneme."

Se západem slunce promluvila Hvězda ke klanům: ,, S Tlapčinou pomocí jsem rozhodla. Lesní klan zůstane v našem táboře a každý den se výprava válečníků vydá opravovat tábor Lesního klanu." To je rozumné dáme jim najevo že tady mohou chvíli zůstat, ale ne na dlouho. zaradovala se Kapka. Hvězda však nedomluvila: ,,Ale kořist si sami lovit nebudete, tu vám přidělím sama!" Ano, to by šlo. pomyslela si Kapková učednice. Z úvah ji vyvrhl pohled na Jiskřičku - učednici z Lesního klanu. Obě měli totiž stejné oči, srst i malý flíček pod okem. ,, Ehm... Ahoj, já jsem Jiskřička." řekla kočka která si té podoby také všimla. ,,Já jsem zase Kapka. Taky jsem si toho všimla. To není náhoda! " zašeptala Kapka.

Kam dál